Accés a CFGS

La prova d’accés a grau superior té com a finalitat facilitar l’accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

Consta de dues parts: una comuna, igual per a tots els cicles, i una altra d’específica, segons el cicle que es vol estudiar.

Part comuna:

_Llengua Catalana
_Llengua Castellana
_Idioma estranger: anglès, francès o alemany
_Matemàtiques

Part específica:

Dues matèries, segons el cicle que es vulgui cursar.

Qui pugui acreditar, com a mínim, un any d’experiència laboral en la branca i categoria professional dels estudis que vulgui cursar, quedarà exempt de la part específica de la prova d’accés, prèvia sol·licitud i aprovació per part del departament d’Ensenyament.

A l’Escola d’Adults Natura oferim preparació per a totes les matèries corresponents a la part comuna (amb l’anglès com a llengua estrangera) i també per a les següents matèries específiques: geografia, història, psicologia, biologia i química.

 

Horaris

Part comuna:

De dimarts a dijous:
_Matí: de 9.00 h a 12.00h-13.00 h
_Tarda: de 15.00 h a 18.00h-19.00 h
_Vespre: de 18.00 h a 22.00 h

Part específica:

Dilluns:
_Biologia: de 16.00 h a 19.00 h
_Química: de 19.00 h a 21.00 h

Divendres:
_Geografia-història: de 16.00 h a 18.00 h
_Psicologia: de 18.00 h a 20.00 h

Qui pot accedir al CFGS?

Totes les persones que tinguin més de 19 anys o bé els compleixin durant l’any natural en què vulguin iniciar el CFGS, o bé amb 18 anys si tenen títol de tècnic de grau mitjà .