Aula d’acollida lingüística

L’Aula d’acollida lingüística és un servei per a persones nouvingudes on s’ofereix orientació sobre el procés d’integració en la societat d’acollida, el municipi de Pineda de Mar.
L’espai garanteix el coneixement del nou entorn a les persones nouvingudes i també a aquelles que, tot i estant establertes al municipi, necessitin suport per integrar-s’hi.

Eixos de treball

Eixos temàtics:

1. Informació i orientació sobre els recursos de la població i de l’entorn més proper.
2. Formació bàsica de català.
3. Espai relacional i de referència per a les persones nouvingudes.
4. Impuls de la participació de les persones nouvingudes.

Eixos de metodològics:

1. Treball grupal.
2. Atenció individualitzada.
3. Treball amb l’entorn.
4. Treball d’equip.
5. Treball interprofessional.

Horaris:

_Dimarts: de 10 a 12 h.
_Dijous: de 9:45 a 11:15 h.
_Divendres: de 18 a 20 h.

Qui pot accedir-hi?

L’aula va dirigida a persones majors de 18 anys vingudes d’altres països que tinguin necessitat de rebre coneixements i formació per integrar-se a la nostra cultura.