Accés a la universitat

La preparació per a la prova d’accés a la universitat té com a finalitat facilitar l’accés a la universitat als adults que no tenen la titulació adient per accedir-hi.

La prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys s’estructura en 2 fases: fase general i fase específica.

La fase general consta de 4 exercicis:

_Comentari de text (castellà/català).
_Llengua catalana.
_Llengua castellana.
_Llengua estrangera (a triar entre alemany, francès, anglès, italià i portuguès).

La fase específica consta de 2 exercicis:

Cal escollir 2 matèries vinculades a l’opció d’accés segons la carrera triada:

_Arts i humanitats: Filosofia, Geografia*, Història, Història de l’Art i Literatura.
_Ciències: Biologia*, Física i Química*.
_Ciències de la salut: Biologia*, Física, Química*, Estadística i Matemàtiques.
_Ciències socials i jurídiques: Economia i Organització, Geografia*, Història*, Estadística i Matemàtiques.
_Enginyeria i Arquitectura: Dibuix tècnic, Economia i Organització, Física, Matemàtiques i Química*

Les assignatures amb (*) es preparen a l’escola segons el programa de Cicles Formatius de Grau Superior.

Horari

Assignatures comunes: 

De dimarts a dijous de 18.00 h a 22.00 h.

Assignatures específiques:

Dilluns:
_Biologia, de 16.00 h a 19.00 h.
_Química, de 19.00 h a 21.00 h.

Divendres:
_Geografia i Història, de 16.00 h a 18.00 h.

Qui pot presentar-se a la prova?

Totes aquelles persones que compleixin 25 anys abans de l’1 d’octubre de l’any en què es fa la prova.

És recomanable haver cursat, almenys parcialment, el Batxillerat, l’antic BUP o haver fet l’ESO.

Accés a la universitat per a majors de 45 anys sense estudis ni experiència: podran accedir a la universitat mitjançant una prova adaptada de maduresa que constarà de dos exercicis:

_Comentari de text o desenvolupar un tema d’actualitat.

_Llengua castellana.

_Llengua catalana.

Una vegada superada la prova, cal fer una entrevista.

Més informació sobre les proves a ‘Accés i admissió a la universitat – Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya’.