Castellà per estrangers

La finalitat dels estudis d’idiomes es capacitar a l’alumnat per a que pugui utilitzar l’idioma de manera efectiva.  Per aconseguir això es tractarà la llengua castellana des de quatre vessants:

  • Comprensió escrita : Entendre el que es llegeix
  • Compresió oral : Entendre el que s’escolta
  • Expressió oral : Comunicar-se verbalment
  • Expressió escrita: Capacitat per escriure

La gramàtica formarà part de l’aprenentatge en cada una de les àrees.

Per millorar aquest aprenentatge es donarà prioritat a les necesitats i motivacions dels nostres alumnes i facilitarem tots els mecanismes per un aprenentatge autònom.