L’Escola d’Adults Natura

 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2021-2022. del 21 al 29 de juny

 

Les preinscripciones als diferentes nivells educatius en el  nostre centre es podrán realitzar:

 

  •  De forma presencial amb cita previa ( truca o envía un missatge per demanar-la)
  •  Trucant al 607.544.570 o be al 937671560
  • Enviant un missatge des d’aquí
               
               DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER EFECTUAR LA PREINSCRIPCIÓ

En tots els casos

  •  DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Per estudiants de Graduat en educació secundaria nivell II 

  • Llibre d’escolaritat o expedient acadèmic 

Si l’alumne/a és menor d’edat

  •   DNI, pasaporte, NIE de la mare, pare o tutor/a legal
  • Omplir la Sol·licitud de menors d’edat per cursar ensenyaments de formación d’adults i l’autorització de pare/mare/tutor legal.

-Sol·licitud de menors d’edat per cursar ensenyaments de formació d’adults 

-Autorització de menors d’edat per cursar ensenyaments de formació d’adults 

 

Avís Legal - Política de privacitat