L’Escola d’Adults Natura

 

PLACES LLIURES CURS 2022-2023
  • INSTRUMENTAL IV:  5 PLACES
  • GES I : 8 PLACES
  • ANGLÈS II: 4 PLACES
  • ANGLES III: 4 PLACES

Si voleu accedir a qualsevol dels cursos amb places lliures, podeu venir a l’escola en horari d’atenció al públic: dilluns de 9 a 13 i dijous de 15 a 18.30.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER EFECTUAR LA MATRÍCULA

En tots els casos

  •  DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Per estudiants de Graduat en educació secundaria 

  • Llibre d’escolaritat o expedient acadèmic 

Si l’alumne/a és menor d’edat

  • DNI, pasaporte, NIE de la mare, pare o tutor/a legal
  • Omplir la Sol·licitud de menors d’edat per cursar ensenyaments de formación d’adults i l’autorització de pare/mare/tutor legal.

-Sol·licitud de menors d’edat per cursar ensenyaments de formació d’adults 

-Autorització de menors d’edat per cursar ensenyaments de formació d’adults 

Avís Legal - Política de privacitat