L’Escola d’Adults Natura

MATRÍCULA CURS 2021-2022. del 2 al 9 de setembre NOMÉS persones preinscrites al mes de juny

El dia 10 /09 es publicaran les places que han quedat vacants pel curs 2021-2022. Les places s’aniran omplint segons ordre d’arribada de forma presencial o telefónica ( a partir de les 9.00h)

  • Trucant al 607.544.570 o be al 937671560
     PLACES LLIURES 10/09:
– 7 PLACES LLIURES PER GES I
– 5 PLACES  ACCES A GRAU MITJÀ  
   
               DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER EFECTUAR LA MATRÍCULA

En tots els casos

  •  DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Per estudiants de Graduat en educació secundaria nivell II 

  • Llibre d’escolaritat o expedient acadèmic 

Si l’alumne/a és menor d’edat

  •   DNI, pasaporte, NIE de la mare, pare o tutor/a legal
  • Omplir la Sol·licitud de menors d’edat per cursar ensenyaments de formación d’adults i l’autorització de pare/mare/tutor legal.

-Sol·licitud de menors d’edat per cursar ensenyaments de formació d’adults 

-Autorització de menors d’edat per cursar ensenyaments de formació d’adults 

 

Avís Legal - Política de privacitat