L’Escola d’Adults Natura

‘L’educació és l’eina més poderosa que pots utilitzar per canviar el món’,
Nelson Mandela.

L’Escola d’Adults Natura és un servei públic municipal de l’Ajuntament de Pineda de Mar gestionat per Suara Cooperativa.

És un centre autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i té com a finalitat  garantir per a tothom les mateixes oportunitats de formació, tot respectant la diversitat, i proporcionar una formació permanent, entesa com el procés educatiu que ha d’acompanyar la persona al llarg de tota la seva vida.

L’oferta formativa del curs 2018-2019 és:

_Graduat en Educació Secundària Obligatòria: els alumnes que aproven aquest curs obtenen el títol a la mateixa escola i poden continuar el seu itinerari formatiu fent batxillerat, cursant un cicle formatiu de grau mitjà o fent una prova d’accés a grau superior o a la universitat per a més grans de 25 anys.

_Instrumental I i III

_Preparació per a les proves d’accés a Grau Mitjà i Grau Superior: els professors fan un seguiment de l’alumnat, puntuant la seva preparació -qualificació que es suma a la nota de l’examen d’accés-. Si aproven, els alumnes accedeixen a impartir el Grau Mitjà i Superior desitjat.

_Preparació per a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys: la preparació per a la prova d’accés a la universitat té com a finalitat facilitar l’accés a la universitat als adults que no tenen la titulació adient per accedir-hi.

_Aula d’acollida lingüística:  servei per a persones nouvingudes on s’ofereix orientació sobre el procés d’integració en la societat d’acollida.

_Anglès: l’escola ofereix cursos d’anglès de nivell A2.1, A2.2, B.1 i B2.1

_Francès i Italià: A2.1

_Castellà: Nivells A.1 , A.2 , B.1

_Aula de conversa en diferents idiomas: Francès- Italia- Anglès: Nivell Inicial-intermedi-avançat

_COMPETIC:

_Curs de preparació per l’obtenció de la ancionalitat CCSE:

_ Alfabetització digital

_Curs de Llengua de signes en català. NOVETAT

 

PRESINSCRIPCIONS:  del 18 de juny al 26 de juny

  • PINEDA DE MAR, carrer Riera, 31  :  matins de 10 h a 13 h  i tarda de 16 h  a 18.30 h
  • PINEDA DE MAR, POBLE NOU, Passeig Diputació,8 ( Centre Cívic Poble Nou) : Dijous 21  al matí de 10 a 13 i  Dimarts 26  a la tarda de 16 h a 18.30 h

MATRICULA :  del 3 de setembre al 7 de setembre

  • PINEDA DE MAR, carrer Riera, 31  :  matins de 10 h a 13 h  i tarda de 16 h  a 18.30 h
  • PINEDA DE MAR, POBLE NOU, Passeig Diputació,8 ( Centre Cívic Poble Nou) :  Dijous 6 de10h a 13.00 i de  16h a 18.30h
Anuncis